Labádi Gergely </filológia>

Olvasó kabinét

Az Olvasó Kabinét 18–19. századi, nehezen hozzáférhető kiadványokat tesz elérhetővé, illetve máshol digitalizált anyagok elérhetőségét tartalmazza. A Címkék oldalon címszó szerint kereshet.

A kiadványok utolsó elérését a posztok dátuma jelzi. A tulajdonosok-szolgáltatók a kiadványokkal kapcsolatos jogaikat fenntartják maguknak.

Arany János • Toldi • 1847
Aurora • 1822–1837
Bessenyei György • Egy magyar tarsaság iránt való jámbor szándék • 1790
Dugonics András • Az arany pereczek • 1790 (1898)
Dugonics András • Etelka • 1788
Egy másik Eldorado
Endrődy János • A’ Magyar Játék-szin • 1792–1793
Erdélyi János • Kisebb prózái • 1863
Eötvös József • A’ falu jegyzője • 1845
Horváth Mihály • Rajzolatok a' Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből • 1825
Joseph Alois Gleich • Sagen der Ungarischen Vorzeit • 1807
Jung János • Hir-Adás. A' Hadi-Mesterséget tárgyazó… • 1807
Kazinczy Ferenc • Bácsmegyeynek öszve-szedett Levelei • 1789
Molnár Borbála • Molnár Borbála munkáji • 1793
Otto Verdion • Róbert Péter élete • 1797
Petőfi Sándor • János vitéz • 1845
Pálóczi Horváth Ádám • Fel-fedezett titok • 1792
Szentmiklósy Alajos Timót • A jó nevelésnek tüköre • 1791
Tessedik Sámuel • A’ paraszt ember Magyar országban • 1786
Tudományos Gyűjtemény • 1817–1841
Verseghy Ferenc • Az emberi nemzetnek történetei • 1810–1811
Vörösmarty Mihály • Zalán futása • 1825