Labádi Gergely </filológia>

Publikációk

KönyvKritikai kiadások, forráskiadásTanulmányok, cikkekSzerkesztésKonferenciaelőadásokEgyéb publikációk

Könyv

 • Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés. Budapest: L’Harmattan-Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 2008. (Ligatura)a korábbi disszertáció-változat.

Kritikai kiadások, forráskiadások

 • Kis János: A’ Magyar Páméla. S. a. r. Labádi Gergely. Budapest: reciti. 2014.
 • Német Máté koma. S. a. r., utószó, jegyzetek Labádi Gergely, Balázs Péter. Budapest: Balassi, 2014.
 • Barátságos mulatozások. Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből. Kiad. Labádi Gergely. Budapest: Universitas. 2012.
 • Gyulay Lajos: Martius 15 (1867. március 14. – 1867. május 30.) S. a. r., bev. Labádi Gergely. Szeged. 2008. • online-változatbevezetés
 • Gyulay Lajos: Lotty! - Fanny! (1867. január 21. - 1867. március 3.) A bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. S. a. r. Labádi Gergely. Szeged, 2008. • online-változatbevezetés
 • Szemlélő. A Spectator fordítása (1783) S. a. r., bev., jegyz. Balázs Péter, Labádi Gergely. Szeged. 2005. • online-változat

Tanulmányok, cikkek

Szerkesztés

Könyvek

 • ReTextum. Sorozatszerk. Hegedüs Béla, Labádi Gergely. reciti. Budapest, 2014–
 • klasszikus - magyar - irodalom - történet. tanulmányok 2003. Szerk. Dajkó Pál, Labádi Gergely. Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2003.

Elektronikus publikáció, adatbázis

Konferenciaelőadások

 • Labádi Gergely: Filológia az információs társadalomban. = XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. SZTE–MTA. Szeged, 2017. január 26–27.
 • Labádi Gergely: Távoli olvasó olvas. = Digitális kultúra és szövegkultúra a felsőoktatásban. ELTE. Budapest, 2017. január 12.
 • Labádi Gergely: Távol, mégis közel. Berzsenyi Dániel életműve és az új irodalomtudományi módszerek = Az ismeretlen klasszikus. Tudományos Ülésszak Berzsenyi Dániel életművéről. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. Budapest, 2016. november 11.
 • Bátori Anna, Labádi Gergely: Egy regényadatbázis felépítése – kérdések és lehetőségek = DHU 2015. Számítógép az irodalomtudományban, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, Budapest, 2015. november 24.
 • Labádi Gergely: Egy kétségbeesett apa levelei. Irodalom és nevelés az 1830-as években. = A két Kisfaludy. KRE Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, Tempevölgy folyóirat, Balatonfüred, 2015. október 23–24.
 • Kokas Károly, Labádi Gergely, Péter Róbert: Digitális bölcsészet Szegeden, SZTE BTK–SZTE JATIK, Szeged, 2015. október 12. (szervező)
 • Labádi Gergely: Translating the Picaresque = Opening Markets – 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies. ISECS 2015 – SIEDS 2015. Rotterdam, 2015. július 27–31.
 • Labádi Gergely: Történetet olvasni – történetként olvasni. = Nunquam autores, semper interpretes. A XVIII. századi magyar fordításirodalomról. MTA BTK ITI XVIII. Századi Osztály, ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, 2014. október 1–3.
 • Labádi Gergely: A falu jegyzője jegyzeteiről. = Eötvös újraolvasó. ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest, 2013. november 15.
 • Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. = Textológia – Filológia – Értelmezés. A 18–19. századi magyar irodalom. MTA–DE Textológiai Kutatócsoport, Miskolci Egyetem Irodalomtudományi DI, Miskolc, 2013. május 29–31.
 • Labádi Gergely: Természet vagy kultúra – Csokonai és Schiller. = pictura és/vagy sententia. ELTE, Budapest, 2012. május 25.
 • Labádi Gergely: A magyar kultúrafogalom genezise(i): Csokonai = Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas szegedi kutatók és az Információs Társadalom jogi alprogram kutatóinak tudományos konferenciája, Szeged, 2011. december 15.
 • Labádi Gergely: Bölöni Farkas Sándor és a kultúra koncepciói az 1810-es években. = VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.
 • Labádi Gergely: Évnapok: visszaemlékezni, elmélkedni, ábrándozni – Gyulay Lajos naptárai = Főúri íráskultúra a XIX. században, Szeged, 2011. április 29–30.
 • Labádi Gergely: Jog és/vagy irodalom a jakobinus perben = Jog és irodalom. Szeged, 2010. november 4–5.
 • Labádi Gergely: A „csombókos” érzékeny: A Felfedezett titok és az érzékenység nyelve = Magyar Arión – Konferencia Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulója tiszteletére, Budapest, 2010. október 20–21.
 • Labádi Gergely: A természet könyvének katolikus és protestáns olvasói = Protestantizmus és medialitás. Budapest, 2009. november 10-11.
 • Labádi Gergely: A 18–19. századi episztola új megközelítései = Elméleteink 2000 körül, Szeged, 2006. november 7.
 • Labádi Gergely: Az olvasó község = Felvilágosodás, Erdély. Nemzetközi tudományos tanácskozás, Kolozsvár, 2006. október 12–14.
 • Labádi Gergely: A’ Besenyei György Társasága és az 1770-es évek irodalma = „Et in Arcadia ego”. A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, Debrecen, 2005. január 26–28.
 • Labádi Gergely: „meg-irott könyv” és „nyomtatott ének”. A kéziratos és a nyomtatott kultúráról a 18. század utolsó harmadában = Historia litteraria a 18. században, Budapest, 2004. október 12–14.
 • Labádi Gergely: A 19. századi magyar irodalom- és művelődésszemlélet adatbázisa = Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig, Sárospatak, 2003. (Dajkó Pállal és Keresztúrszki Idával közösen)
 • Labádi Gergely: „Európának éppen a szélyin vagyunk”. Mikes Kelemen Európa-képe = Integráció és modernizáció. Európa és a Mediterráneum a XVIII–XX. században, Szeged, 2001.

Egyéb publikációk

Szakmai fordítások

 • Jürgen Fohrmann: A kommentár mint a tudomány diszkurzív egysége. Ford. Labádi Gergely. Helikon, 2008/1: 16-26.
 • Armin Nassehi: A szöveg ideje. A kommunikáció és a szöveg viszonyáról. Ford. Labádi Gergely. In A háló, a halászok és a halak: Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról. Szerk. Rákai Orsolya, Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2001, 155-181.
 • Andreas Arndt: A filológia filozófiája. Történeti-kritikai megjegyzések a szövegkiadások filozófiai megközelítéséhez. Ford. Labádi Gergely. Helikon, 2000/4: 522-540.

Recenziók, kritikák

Közreműködés

 • Magyar Irodalmi Hagyaték. Volt egy nő. Sorozatszerk. Camelopardalis Társaság, Pytheas Kiadó, Budapest, 2003. (Dajkó Pállal, Fazekas Sándorral, Pap Balázzsal közösen)
 • Mesterek és tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet Csetri Lajos tiszteletére, Magvető Kiadó, Budapest, 1999. (technikai szerkesztés)

Egyéb publikációk