Labádi Gergely </filológia>

Életrajz

TanulmányokMunkahelyKutatási projektekIntézményi tagságÖsztöndíjak, elismerésekVálogatott publikációk

Tanulmányok

2007
az irodalomtudomány doktora • Szegedi Tudományegyetem
2001
történelem szakos középiskolai tanár • Szegedi Tudományegyetem
1999
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár • József Attila Tudományegyetem

Munkahely

2002–
egyetemi docens • Szegedi Tudományegyetem • Magyar Irodalmi Tanszék

Kutatási projektek

2012–2016
MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport • kutató • Debreczeni Attila • MTA-TKI
2010–2013
Olvasás/történet: a tudás narratív és tudományos formái a 18–19. század fordulóján • vezető kutató • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2007–2012
MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport • kutató • Bitskey István • MTA-TKI
2007–2011
A XIX. századi művelődéstörténet forrásai. Gyulay Lajos naplói • kutató • Zentai Mária • OTKA
2003–2006
A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése • kutató • Debreczeni Attila • NKFP
2003–2006
Irodalmi intézménytörténeti adatbázis • kutató • Thimár Attila • OTKA
2002–2005
A magyar művelődéstörténet elfeledett forrásai • kutató, koordinátor • Szajbély Mihály • OTKA
2000–2003
XVIII–XIX. századi kéziratos szövegek filológiai, textológiai feldolgozása és az irodalomtörténet-írás módszertanának megújítása néhány irodalomelméleti iskola eredményeinek adaptálásával • munkatárs • Szajbély Mihály • FKFP

Intézményi tagság

2014
MTA Textológiai Munkabizottság • tag

Ösztöndíjak, elismerések

2011
Martinkó András-díj • MTA
2010–2013
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj • MTA
1999
Humán Tudományi Szekció, Klasszikus Magyar Irodalom, II. díj • XXIV. OTDK, Pécs

Válogatott publikációk

publikációk: mtmt

###Könyv###

2008
Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés. Budapest: L’Harmaan-Magyar Irodalomtörténeti Társaság (Ligatura)
###Kritikai kiadások, forráskiadások###
2014
Német Máté koma. Kiad. Labádi Gergely, Balázs Péter. Budapest, Balassi Kiadó.
2012
Barátságos mulatozások. Episztolagyűjtemények az 1770-es, 1780-as évekből. Kiad. Labádi Gergely. Budapest, Universitas Kiadó.

###Tanulmányok###

2013
Labádi Gergely: Gedő József kézirataiból. Irodalomtörténeti Közlemények, 117.3, 323–344.
2012
Labádi Gergely: Zadig, Zádig, Cserei. Tudásformák a magyar regényben 1800 körül. Filológiai közlöny, 58.4, 369–395.
2011
Labádi Gergely: A könyvbeli ember. A Fel fedeze titok mint érzékeny regény. In Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről. Szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla. Budapest: rec.iti, 2011, 277–291.
2011
Labádi Gergely: A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján. Korall, 43. szám, 82–106.
2009
Labádi Gergely: Fordítást olvasni (Kis János Kupás Lőrintz és Ilona[,] annak lánya egykorú kontextusai. Irodalomtörténeti Közlemények, 113.6, 681–708.